आध्यात्मिक विचार

Lakshmi maa ki aarti hindi by jivandarshan

आरती माँ लक्ष्मीजी की (Lakshmi maa ki aarti hindi)

महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि ।हरि प्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे ॥पद्मालये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं च सर्वदे ।सर्वभूत…

Read More
Devi kavach path in hindi by jivandarshan

देवी कवच पाठ – ( Devi kavach path in hindi)

॥अथ श्री देव्याः कवचम्॥ ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, चामुण्डा देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम्,…

Read More
1 2 3 4 5 6